Vil eldre egentlig bo hjemme?

Nyheter og forskning eldreomsorg

23. august 2018

Privat eldreomsorg hjemme

Vil eldre egentlig bo hjemme lengst mulig? Vår erfaring er JA! Men det avhenger av en del faktorer. Helse er selvfølgelig en stor del av dette, men det sosiale har også meget stor betydning. Man kan lett bli ensom når man ikke lenger kan gjøre det man kunne tidligere på egen hånd, og blir ofte mer avhengig av hjelp til å komme seg til og fra avtaler. Vi ser at jevnlig besøk av en som har tid er en viktig faktor for både å føle seg trygg og sett. Dagens eldre "vil ikke være til bry", så det kan være greit å ikke kun spørre om behov, men se hva som trengs... praktisk eller sosialt, og bare stille opp. 

LES: "Vil eldre egentlig bo hjemme"?

repost: forskning.no 05.2018Share on Facebook